Առարկայական լրամշակված ծրագրեր, 2023-2024

 2023-2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՈՒՄ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՈՐ ՉԱՓՈՐՈՇՉԻ ՀԻՄՔԻ ՎՐԱ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԼՐԱՄՇԱԿՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐ


 1․ Մայրենի 
     Հայոց լեզու   
     Գրականություն  
     Հայ գրականություն 
 2․ Մաթեմատիկա 
      Հանրահաշիվ
      Երկրաչափություն 
  3․ Ես և շրջակա աշխարհը
  4․ Երաժշտություն
  5․ Իմ հայրենիքը
  6․ Հայոց պատմություն
  7․ Հասարակագիտություն
  8․ Համաշխարհային պատմություն
  9․ Օտար լեզուներ
10․ Շախմատ
11․Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն
12․Տեխնոլոգիա
13․Քիմիա
14․Կերպարվեստ
15․Կենսաբանություն
16․Նախնական զինվորական պատրաստություն
17․Ֆիզկուլտուրա
18․Ֆիզիկա
19․Բնություն
20․Աշխարհագրություն
21․Արվեստ

Comments