Posts

ԱՌԿԱ ՍԵՄԻՆԱՐ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐ ԲԱԺՆՈՒՄ

  ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ Ս.թ. մարտի 30-ին տեղի ունեցավ առկա մեկօրյա դասընթաց ֆիզիկայի ուսուցիչների համար «Նախագծային ուսուցման առանձնահատկությունները հիմնական և միջնակարգ դպրոցներում ֆիզիկայի դասավանդման ընթացքում» թեմայով: Հանրակրթության պետական նոր չափորոշչի պահանջների համաձայն 7-12 դասարաններում յուրաքանչյուր աշակերտ տարեկան պետք է իրականացնի առնվազն մեկ ուսումնական նախագիծ՝ իր ընտրած առարկայից կամ առարկաներից։ Քանի որ գործող չափորոշչով նման պահանջ չի սահմանվել, մի մեծ շումբ ցանկություն հայտնեց ավելին իմանալու այդ մասին: Ինչքան էլ տարբեր վերապատրաստումների ընթացքում այդ թեմային կատարվել է անդրադարձ, ցանկացած գորցընթացը ունի իր առանձնահատկությունները յուրաքանչյուր առարկայի դասավանդման տեսանկյունից: Ֆիզիկայի ուսուցիչների ցանկություններին ընդառաջ ԿԶՆԱԿ հիմնադրամը կազմակերպել էր մեկօրյա դասընթաց հենց այդ թեմայով: Դասընթացի նպատակն էր ծանոթացնել ֆիզիկայի ուսուցիչներին ինչպես կազմակերպել նախագծային ուսուցման ընթացքը դպրոցում՝ վեր հանելով դրա առանձնահատկությունները: ՀՀ տարբեր

Ձեռնարկներ ուսուցիչների համար

Պառավաքարի Էդիկ Մելքումյանի անվան միջնակարգ դպրոցում Բերդի N զորամասի զինվորները ներկայացրեցին 《Թմկաբերդի առումը》պոեմը

Նախագծային աշխատանք "Մարդ-մշակույթ" թեմայով

Ուսումնական բնագավառների մշակման և զարգացման բաժնի հերթական սեմինարը

Ուսումնական բնագավառների մշակման և զարգացման բաժնի 2022 թվականին կատարած աշխատանքները (հաշվետվություն)

Ուսումնաօժանդակ նյութեր ուսուցիչների համար․ ՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ուսումնաօժանդակ նյութեր ուսուցիչների համար․ ԱՐՎԵՍՏ

Ինչպե՞ս գրագետ լինել օնլայն հարթակներում

ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆ

Խաչվող հասկացություններ

ԹԱՔՆՎԱԾ ԳԱՆՁԵՐԻ ՀԵՏՔԵՐՈՎ․ Նախագիծ

Ուսումնական բնագավառների մշակման և զարգացման բաժնի հերթական սեմինարը