«Երիտասարդները հանուն բարենպաստ կլիմայի»

«ԿԶՆԱԿ» հիմնադրամի և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի համատեղ գործունեությամբ իրականացված «Երիտասարդները հանուն բարենպաստ կլիմայի» ծրագրի շրջանակներում Շիրակի, Լոռու, Վայոց Ձորի, Գեղարքունիքի, Սյունիքի և Տավուշի մարզերի թվով 60 մանկա­վարժները համագործակցային աշխատանքի արդյունքում ստեղծեցին կլիմայի փոփո­խության  հիմնախնդիրներ  առնչվող 6 ուսումնական նածագիծ։

 Լոռու մարզի աշխատանքային խումբ


Գեղարքունիքի մարզի աշխատանքային խումբ


Շիրակի մարզի աշխատանքային խումբ


Սյունիքի մարզի աշխատանքային խումբ


Վայոց ձորի մարզի աշխատանքային խումբ


Տավուշի մարզի աշխատանքային խումբ


Արդյունավետ համագործակցությունը շարունակվում

Comments