Posts

Դասի պլանի և թեմատիկ պլանավորման մասին

Ուսումնական բնագավառների մշակման և զարգացման բաժնի հերթական սեմինարը

ԳՐԱՎՈՐ ԵՎ ԲԱՆԱՎՈՐ ԽՈՍՔԻ, ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ