Առարկայական չափորոշիչներ և ծրագրեր

2023-2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՈՒՄ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՈՐ ՉԱՓՈՐՈՇՉԻ ՀԻՄՔԻ ՎՐԱ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԼՐԱՄՇԱԿՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐ автор: Mariam Petrosyan

Comments