Posts

ԱՌԿԱ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ

2022թ․ Սեփական նախաձեռնությամբ (կամավոր) ուսուցիչների ատեստավորման քննության թեստի ուղեցույցներ

Ուսումնական բնագավառների մշակման և զարգացման բաժնի հերթական սեմինարը