-Տավուշի մարզի, Տավուշ գյուղի միջնակարգ դպրոցի տանիքի՝ ջրհորդանների և ջրի խողովակների անսարք վիճակը և վնասակար հետևանքները
Comments