Posts

Մեդիագրագիրության դասընթացի հերթական արդյունավետ օրը

Մեդիագրագիտության դասընթաց ԿԶՆԱԿ-ի մասնագետների մասնակցությամբ

Առարկայական սեմինարներ

Հանդիպում-քննարկում «Ես և շրջակա աշխարհը» առարկայական նոր չափորոշիչների և ծրագրերի շուրջ

Նոր չափորոշիչներ․ « Օտար լեզուներ» բնագավառ

Հարցազրույց

Տավուշի դպրոցներում նոր կրթական չափորոշչի փորձարկմանն ընդառաջ կանցկացվեն վերապատրաստումներ

Թեմատիկ պլանավորման սեմինար

Ոչ ֆորմալ կրթության հեռանկարը Հայաստանում

Հանդիպում-քննարկում ԿԶՆԱԿ-ում <արվեստ և արհեստ բնագավառի «Կերպարվեստ», «Երաժշտություն», «Տեխնոլոգիա» և «Արվեստ ինտեգրված» առարկաների նոր չափորոշիչները և օրինակելի ծրագրերը

Հանդիպում -քննարկում «Քիմիայի» չափորոշիչների և ծրագրերի շուրջ

Շախմատը, որպես Հայաստանի զարգացման առաջատար ուղղություն

Կենսաբանություն առարկայի չափորոշիչների և օրինակելի ծրագրերի վերաբերյալ հանդիպում-քննարկում

Արդյունավետ հանդիպում մաթեմատիկա առարկայի մասնագիտական խմբի ներկայացուցիչների հետ

Հանդիպում ԿԶՆԱԿ-ում

Արդյունավետ հանդիպում պատմության առարկայական խմբի հետ