ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐ, 2-րդ, 5-րդ և 7-րդ դասարաններ

[Исходный размер] ԿԱՐԵՎՈՐ Է ԻՄԱՆԱԼ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԻՑ ՕԳՏՎԵԼԻՍ Համաձայն նոր ՀՊՉ-ի՝ փոփոխություններ են կատարվել նաև գնահատման համակարգում, և տրվել են սովորողների գնահատման 10-միավորային սանդղակի գնահատման միավորների բնութագրիչները։ Սակայն դրանք ընդհանրական են Գրառման հեղինակ՝ Մարիամ Պետրոսյան

Comments

Post a Comment