Posts

2023-2024 և 2024-2025 ուստարիների օրինակելի ուսումնական պլաններ

Նոր ձեռնարկ մանկավարժների համար

ՀՊՉ-ի ներդրման շրջանակներում «Ինչպե՞ս պլանավորել ուսումնական նախագիծը և իրականացնել այն» թեմայով սեմինար