Արդյունավետ հանդիպում պատմության առարկայական խմբի հետ

 Հունիսի 7-ին ԿԶՆԱԿ-ում  Լիլիթ Մկրտչյանը ներկայացրեց «Ես և իմ հայրենիքը»,«Ես, իմ հայրենիքն ու աշխարհը», «Հայոց պատմություն», «Համաշխարհային պատմություն» և «Հասարակագիտություն» առարկաների նոր չափորոշիչները և օրինակելի ծրագրերը։

                        

Comments