2022թ․ Սեփական նախաձեռնությամբ (կամավոր) ուսուցիչների ատեստավորման քննության թեստի ուղեցույցներ

 

Կամավոր ատեստավորման ուղեցույցները հրապարակված են այստեղ՝ http://www.atc.am
Եկող շաբաթվա սկզբին կհրապարակվի նաև ատեստավորման անցկացման ժամանակացույցը:

Հայոց լեզու                                                                              Ուղեցույց

Հայոց պատմություն, Համաշխարհային պատմություն              Ուղեցույց

Հայոց եկեղեցու պատմություն                                                  Ուղեցույց

Մաթեմատիկա                                                                         Ուղեցույց

Ֆիզիկա                                                                                 Ուղեցույց

Քիմիա                                                                                     Ուղեցույց

Կենսաբանություն                                                                    Ուղեցույց

Աշխարհագրություն                                                                  Ուղեցույց

Ռուսաց լեզու                                                                           Ուղեցույց

Անգլերեն                                                                                 Ուղեցույց

Ֆրանսերեն                                                                             Ուղեցույց

Գերմաներեն                                                                            Ուղեցույց

Ասորերեն                                                                                 Ուղեցույց

Հասարակագիտություն                                                            Ուղեցույց

Ինֆորմատիկա                                                                        Ուղեցույց

Տեխնոլոգիա (ՀՊՄՀ)                                                               Ուղեցույց

Երաժշտություն (ՀՊՄՀ)                                                           Ուղեցույց

Կերպարվեստ (ՀՊՄՀ)                                                             Ուղեցույց

Ֆիզիկական կուլտուրա (ՀՖԿՍՊԻ)                                          Ուղեցույց

Հայոց պատմություն, Համաշխարհային պատմություն(ՀՊՄՀ) Ուղեցույց

Նախնական զինվորական պատրաստություն (ՇՊՀ)                Ուղեցույց
Comments