ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ

Մայրենի

Հայոց լեզու

Գրականություն

Մաթեմատիկա

Հասարակագիտություն

Հայոց պատմություն

Համաշխարհային պատմություն

Ես և իմ Հայրենիքը

Կենսաբանություն

Բնագիտություն

Աշխարհագրություն

Քիմիա

Ֆիզիկա

Կերպարվեստ 

Երաժշտություն 

Անգլերեն 

Ռուսերեն 

Շախմատ 

Տեխնոլոգիա

Արվեստ

Ֆիզկուլտ

Նախնական զինվորական պատրաստություն 

Ես և շրջակա աշխարհը 

Թվային գրագիտություն և համակարգչային գրագիտություն

Comments