Հայտարարություն

ԳիտՍԵՐունդ @gitserund.stemgen

 

Մասնագիտական կատարելագործման նոր 6-շաբաթյա հնարավորություն հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների համար, որը թույլ կտա նոր փորձ ձեռք բերել դպրոցում, դասասենյակում ու շրջապատում մեդիա գրագիտության և քննական մտածողության հմտությունների խթանման հարցում։

Ֆուլբրայթ գերազանց ուսուցման և նվաճումների (ԳՈՒՆ) ծրագրի Մեդիա գրագիտության ենթածրագրով հայտերի ընդունումն արդեն սկսվել է։
✅Հայտերը ներկայացվում են առցանց, տես՝ https://fulbright.irex.org/
✅Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է 2022թ․ մարտի 23-ը
✅Մանրամասների համար տես՝ http://www.usa.am/cms/announcements.php
✅Հարցերի դեպքում կարող եք գրել էլ․ փոստի teayerevan@state.gov հասցեով։Comments