Ուսումնական բնագավառների մշակման և զարգացման բաժնի հերթական սեմինարը

Ֆիզիկական կուլտուրա և անվտանգ կենսագործունեության բնագավառի մասնագետ Արտակ Մանուչարյանն իր գործընկերներին ներկայացրեց "Կողմնորոշում տեղանքում" թեմայի ուսումնասիրման ընթացքում, հարցադրումների միջոցով "Խաչվող հասկացությունների" վերհանման մեթոդաբանությունը: 

Comments