Ուսումնական բնագավառների մշակման և զարգացման բաժնի հերթական սեմինարը

 Ուսումնական բնագավառների մշակման և զարգացման և Գանահատման մշակման և զարգացման բաժինները քննարկում են Խմբակների կարգը, ներկայացնում առաջարկություններ:
Comments