Ուսումնական բնագավառների մշակման և զարգացման բաժնի 2022 թվականին կատարած աշխատանքները (հաշվետվություն)

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱԺԻՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ Է   ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
Comments