Ձեռնարկներ ուսուցիչների համար

 

Սիրելի ուսուցիչներ

ՀՀ Տավուշի մարզի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում առաջին անգամ փորձարկվելու է «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացը։

6-րդ, 8-րդ և 11-րդ դասարանների ուսուցչի ձեռնարկները մշակվել են ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի, ՄԱԿ-ի կրթական, գիտական և մշակութային կազմակերպության (ՅՈՒՆԵՍԿՕ) և ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամի համագործակցությամբ ստեղծված բազնամասնագիտական աշխատանքային խմբի կողմից։

Ձեռնարկների բովանդակությանը կարող եք ծանոթանալ հղումով

Comments